Terms and conditions

Terms and conditions ( ข้อบังคับและเงื่อนไข ) ผู้ให้บริการเว็บพนันออนไลน์ ufabetulinolm4 ได้มีการกำหนดเงื่อนไข และข้อบังคับในการเข้าใช้บริการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องอ่าน และทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ซึ่งทุกข้อบังคับจะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมด โดยทางผู้ให้บริการได้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการไว้ดังต่อไปนี้

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions ข้อบังคับในการเข้าใช้บริการของ ufabetulinolm4 

  1. ผู้เข้าใช้บริการกับ ufabetulinolm4 ทุกท่าน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครทั้งหมด จะต้องเป็นข้อมูลจริง ห้ามมีการปลอมแปลงข้อมูลเด็ดขาด หากตรวจพบจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
  2. ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะเก็บเป็นความลับทั้งหมด ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
  3. การเข้าใช้บริการกับ ufabetulinolm4 ผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน การลงทุน การฝากถอนเงิน และเงื่อนไขการเข้าใช้บริการข้ออื่น ๆ
  4. หากเกิดความเสียหายระหว่างเข้าใช้บริการ ซึ่งเกิดจากการละเมิดข้อบังคับ หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  5. ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อบังคับได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สื่อและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabetulinolm4 ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการทั้งหมด
  7. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetulinolm4
  8. หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือละเมิดเงื่อนไขของทางผู้ให้บริการ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  9. การเข้าใช้บริการกับ ufabetulinolm4 ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไข และเงื่อนไขของทางผู้ให้บริการทั้งหมด